สมัครสมาชิก | ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
โครงการฝึกอบรมการทำวิจัย จัดโดย สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) มีให้เลือก 8 หลักสูตร ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2556
เอกสารแนบ :

 โครงการฝึกอบรมการทำวิจัย

จัดโดย สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) 

ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ สะพานควาย กทม.

ตามข้อมูลในจดหมายเชิญอบรม : http://rpa.or.th/images/stories/letter-course-8-56.pdf

มีให้เลือกทั้งหมด 8 หลักสูตร

แต่เนื่องจากแอดมินเจอโครงการนี้ช้าไปก้าวใหญ่ ถ้าคุณครูอยากจะเข้าร่วมอบรมยังพอทัน 4 หลักสูตรสุดท้าย ดังนี้

หลักสูตรที่ 5 : "การวิจัยเชิงคุณภาพ" รุ่นที่ 2 (Qualitative Research) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556

วิทยากร: รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าลงทะเบียน : 5,400 บาท
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรมกานต์มณีพาเลซ

หลักสูตรที่ 6 : “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการ” ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2556

วิทยากร: รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ค่าลงทะเบียน : 5,400 บาท
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรมกานต์มณีพาเลซ

หลักสูตรที่ 7 : “เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)” ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556

วิทยากร: รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าลงทะเบียน : 3,900 บาท
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรมกานต์มณีพาเลซ

หลักสูตรที่ 8 : “เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพขั้นสูง” ฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556

วิทยากร: รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียน : 5,700 บาท
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรมกานต์มณีพาเลซ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://rpa.or.th/images/stories/register-form-8-56.pdf

อ่านรายละเอียดโครงการ : http://rpa.or.th/images/stories/course-detail-8-56-1.pdf

แผนที่แสดงสถานที่จัดอบรม : http://rpa.or.th/images/stories/karnmap.pdf

ขั้นตอนการสมัคร

1. Faxใบสมัครนี้ส่งไปที่สมาคมส่งเสริมการวิจัย Fax (อัตโนมัติ) 02-5798688 โทร 091-8022-991เพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม
2.การชําระเงินท่านสามารถชําระเงินได้ที่หน้างานในวันอบรมแต่ละหลักสูตร
หมายเหตุ:หลักสูตรแต่ละหลักสูตรกรณี ที่มีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน สมาคมของดการฝึกอบรมหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะปิดรับสมัครก่อนการฝึกอบรม 7 วัน และจะแจ้งยืนยันการอบรมให้ท่านทราบในวันถัดไป

อ่านข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ : http://rpa.or.th/courses.html

ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม : คุณเด็ป โทร.02-5798688  Fax : 02-579-8688

ติดต่อจองห้องพัก : 

หากท่านมีความประสงค์จองที่พักโรงแรมกานต์มณี (คืนละ 1,000 บาท) ท่านสามารถติดต่อจองห้องพักได้โดยตรงที่

  • คุณแแอน โทร.086-4020203 , 02-618-6977-88
  • Fax : 02-618-6976
Info
ข่าวประชาสัมพันธ์
by : ผู้บริหารเว็บไซต์ Administrator
last update @ 2013-10-25 03:02:18
view : 2559
                                                                               
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 29 คน
เมื่อวานนี้ 397 คน
เดือนนี้ 2899 คน
ปีนี้ 11218 คน
ทั้งหมด 401738 คน

Moggie Web Decore & Design